قرنطینه اجباری مردم مازندران در ترافیک سنگین مسافران

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : عادی انگاری ویروس کرونا و کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی این روزها بیش از هر چیزدیگری به دغدغه اصلی مردم مازندران ، مدیران و مسئولان بهداشتی استان تبدیل شده است ، وضعیتی که به وضوح در جاده های مازندران پشت ترافیک سنگین چند هزاری خودرویی مسافرانی که قصد دریا و جنگل را کردندContinue reading “قرنطینه اجباری مردم مازندران در ترافیک سنگین مسافران”