جهانی بسته بندی چاپ بازار (2019 به 2024) – رشد تقاضا برای چاپ دیجیتال ارائه فرصت های

دوبلین, 6 مارس سال 2020 /PRNewswire/ — به “چاپ بسته بندی در بازار با چاپ جوهر (آبی & اشعه ماوراء بنفش-based) چاپ تکنولوژی (Flexography, گراور, دیجیتال), نوع ببسته بندی (برچسب و برچسب ها انعطاف پذیر), نرم افزار (مواد غذایی و نوشیدنی, لوازم آرایشی, داروسازی,), & منطقه – جهانی پیش بینی 2024” گزارش اضافه شده است به ResearchAndMarkets.com’s ارائه شده است.

بازار جهانی برای چاپ بسته بندی پیش بینی شده است به رشد از دلار 350.6 میلیارد دلار در سال 2019 برای رسیدن به دلار 440.6 میلیارد دلار تا سال 2024 در برآورد CAGR از 4.7%.

بسته بندی چاپ بازار رانده است عواملی مانند رشد تقاضا برای پایدار چاپ و افزایش تقاضا برای بسته بندی انعطاف پذیر, هزینه-اثربخشی و کاهش ضایعات بسته بندی. رشد صنعت بهداشت و درمان و محبوبیت استفاده از بسته بندی مناسب هستند عمده رانندگان از چاپ بسته بندی بازار است. بازارهای در حال ظهور مانند آسیا و اقیانوس آرام در منطقه و کمک به افزایش استفاده از چاپ بسته بندی در بسته بندی محصولات. بسته بندی چاپ نمی شود مناسب برای اقلام سنگین است که قوی ترین محدودیت برای صنعت.

چاپ دیجیتال چاپ تکنولوژی بخش پیش بینی شده برای رشد در بالاترین افزایش در طول دوره پیش بینی

دیجیتال چاپ تکنولوژی چاپ تکنولوژی بخش پیش بینی شده است به رشد در بالاترین بین 2019 و 2024. عالی چاپ-توانایی و درخواست تجدید نظر زیبایی شناسی خواهد درایو بازار از تکنولوژی چاپ دیجیتال در چاپ بسته بندی بازار است. چاپ دیجیتال بسیار ترجیح داده برای چاپ بسته بندی در مراقبت شخصی و آرایشی و بهداشتی محصولات به دلیل درخواست تجدید نظر زیبایی شناسی تسهیلات برای جذب مصرف کنندگان در نقطه فروش (POS).

آسیا و اقیانوسیه به دست آوردن حداکثر کشش در طول دوره پیش بینی

در آسیا و اقیانوس آرام منطقه پیش بینی شده است به سرعت در حال رشد بازار در طول دوره پیش بینی و به دنبال آن اروپا. در آسیا و اقیانوسیه, چین برآورد شده است به بزرگترین مصرف کننده برای بسته بندی چاپ و پس از ژاپن. چینبا آن رو به رشد مواد غذایی & آشامیدنی و بهداشت و درمان و صنایع و انتظار می رود که به درایو چاپ بسته بندی بازار است. اما بازار در هند پیش بینی شده است به رشد در بالاترین نرخ در چاپ بسته بندی در بازار آسیا و اقیانوس آرام منطقه با توجه به رشد فوق العاده ای از بخش بسته بندی در کشور با توجه به هزینه پایین نیروی کار و ارزان در دسترس بودن زمین.

موضوعات کلیدی پوشش داده شده:

1 مقدمه

2 روش تحقیق

3 خلاصه اجرایی

4 بینش حق بیمه
4.1 اقتصادهای در حال توسعه شاهد تقاضای بالا برای چاپ بسته بندی در بازار
4.2 چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
4.3 بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
4.4 چاپ بسته بندی, بازار, توسط جوهر چاپ
4.5 چاپ بسته بندی در بازار توسط نرم افزار
4.6 چاپ بسته بندی بازار: منطقه ای عکس

5 بررسی بازار
5.1 مقدمه
5.2 پویایی بازار
5.2.1 رانندگان
5.2.1.1 رشد در صنعت بسته بندی
5.2.1.2 نیاز رو به رشد برای خلاق بسته بندی متوسط با توجه به رقابت شدید و آگاهی نام تجاری
5.2.1.3 رشد تقاضا برای نوآورانه چاپ
5.2.1.4 افزایش مدیریت زنجیره تامین
5.2.2 محدودیت
5.2.2.1 سرمایه اولیه سرمایه گذاری مورد نیاز
5.2.3 فرصت
5.2.3.1 رشد تقاضا برای چاپ دیجیتال
5.2.3.2 شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) در بسته بندی
5.2.3.3 افزایش تقاضا برای پایدار چاپ
5.2.3.4 پیشرفت های تکنولوژیکی در صنعت چاپ
5.2.4 چالش
5.2.4.1 با کیفیت بالا چاپ کم هزینه
5.2.4.2 بسته بندی و چاپ مقررات

6 چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
6.1 مقدمه
6.1.1 چاپ دیجیتال بسته بندی اندازه بازار با بسته بندی نوع
برچسب 6.2
6.3 پلاستیک
6.3.1, انعطاف پذیر, پلاستیک
6.3.2 پلاستیکی سفت و سخت
6.4 شیشه ای
6.5 فلزی
6.6 کاغذ و مقوا
6.7 انعطاف پذیر بسته بندی و کارتن
6.8 کارتن
6.9 دیگران

7 بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
7.1 مقدمه
7.1.1 بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
7.2 Flexography تکنولوژی چاپ
7.3 تکنولوژی چاپ گراور سازی نوردی
7.4 چاپ افست تکنولوژی
7.5 تکنولوژی چاپ دیجیتال
7.6 روی صفحه نمایش چاپ

8 بسته بندی, چاپ, بازار, توسط جوهر چاپ
8.1 مقدمه
8.1.1 بسته بندی, چاپ, بازار, توسط جوهر چاپ
8.2 حلال مبتنی بر جوهر
8.3 Uv Ink
8.4 آبی جوهر
8.5 دیگر جوهر

9 چاپ بسته بندی در بازار توسط نرم افزار
9.1 مقدمه
9.2 چاپ بسته بندی در بازار توسط نرم افزار
9.3 مواد غذایی و آشامیدنی (Persian)
9.4 خانگی و محصولات آرایشی و بهداشتی
9.5 داروسازی
9.6 دیگران

10 چاپ بسته بندی بازار های منطقه
10.1 مقدمه
10.2 اروپا
10.2.1 اروپا: چاپ بسته بندی در بازار کشور
10.2.2 اروپا: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.2.3 اروپا: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.2.4 آلمان
10.2.4.1 آلمان: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.2.4.2 آلمان: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.2.5 فرانسه
10.2.5.1 فرانسه: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.2.5.2 فرانسه: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.2.6 انگلستان
10.2.6.1 انگلستان: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.2.6.2 انگلستان: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.2.7 ایتالیا
10.2.7.1 ایتالیا: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.2.7.2 ایتالیا: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.2.8 روسیه
10.2.8.1 روسیه: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.2.8.2 روسیه: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.2.9 اسپانیا
10.2.9.1 اسپانیا: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.2.9.2 اسپانیا: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.2.10 بقیه از اروپا
10.2.10.1 بقیه اروپا: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.2.10.2 بقیه اروپا: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.3 آمریکای شمالی
10.3.1 آمریکای شمالی: چاپ بسته بندی در بازار کشور
10.3.2 آمریکای شمالی: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.3.3 آمریکای شمالی: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.3.4 ما
10.3.5 ما: چاپ بسته بندی در بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.3.6 ما: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.3.7 کانادا
10.3.8 کانادا: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.3.9 کانادا: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.3.10 مکزیک
10.3.11 مکزیک: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.3.12 مکزیک: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.4 آسیا و اقیانوسیه
10.4.1 چین
10.4.2 هند
10.4.3 ژاپن
10.4.4 کره جنوبی
10.4.5 استرالیا
10.4.6 بقیه آسیا و اقیانوسیه
10.5 Middle East & Africa (MEA)
10.5.1 Middle East & Africa: چاپ بسته بندی در بازار کشور
10.5.2 Middle East & Africa: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.5.3 Middle East & Africa: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.5.4 آفریقای جنوبی
10.5.5 آفریقای جنوبی: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.5.6 آفریقای جنوبی: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.5.7 امارات متحده عربی
10.5.8 امارات متحده عربی: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.5.9 امارات متحده عربی:: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.5.10 عربستان سعودی
10.5.11 عربستان سعودی: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.5.12 عربستان سعودی: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.5.13 ترکیه
10.5.14 ترکیه: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.5.15 ترکیه: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.5.16 بقیه Middle East & Africa
10.5.17 بقیه Middle East & Africa: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.5.18 بقیه Middle East & Africa: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.6 جنوب امریکا
10.6.1 آمریکای جنوبی: چاپ بسته بندی در بازار کشور
10.6.2 آمریکای جنوبی: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.6.3 آمریکای جنوبی: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.6.4 برزیل
10.6.5 برزیل: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.6.6 برزیل: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.6.7 آرژانتین
10.6.8 آرژانتین: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.6.9 آرژانتین: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع
10.6.10 بقیه از جنوب امریکا
10.6.11 بقیه از آمریکای جنوبی: بسته بندی, چاپ, بازار, توسط, تکنولوژی چاپ
10.6.12 بقیه از آمریکای جنوبی: چاپ بسته بندی در بازار با بسته بندی نوع

11 چشم انداز رقابتی
11.1 بررسی اجمالی
11.2 رقابتی سناریو
11.2.1 کسب
11.2.2 توسعه و سرمایه گذاری
11.2.3 جدید محصول توسعه و پیشرفت های تکنولوژیکی
11.2.4 مشارکت
11.3 Microquadrant برای چاپ بسته بندی تولید کننده
11.3.1 رهبران رویایی
11.3.2 نوآوران
11.3.3 پویا دیفرانسیلی
11.3.4 شرکت های در حال ظهور
11.4 رقابتی تعیین معیار
11.4.1 قدرت از محصول نمونه کارها
11.4.2 استراتژی کسب و کار تعالی

12 شرکت پروفیل
12.1 Mondi Plc
12.2 Sonoco محصولات شرکت
12.3 گرافیک بسته بندی شرکت
12.4 Quad/Graphics, Inc.
12.5 Amcor.
12.6 کنستانتیا Nude And Here GmbH
12.7 کوانتومی چاپ و بسته بندی با مسئولیت محدود.
12.8 WS بسته بندی Group, Inc.
12.9, Toppan Printing Co., Ltd.
12.10 دانکن گروه چاپ
12.11 بلمونت بسته بندی
12.12 Shree آرون بسته بندی شرکت ، (ساپکو)
12.13 سنت پترزبورگ نمونه چاپ خانه
12.14 فلکسو چاپ GmbH
12.15 Coveris
12.16 Rotostampa S. R. L.
12.17 کوانتومی و بسته بندی

برای اطلاعات بیشتر در مورد این گزارش بازدید https://www.researchandmarkets.com/r/y97c16

تحقیقات و بازار نیز ارائه می دهد سفارشی خدمات پژوهشی ارائه متمرکز و جامع و متناسب با پژوهش است.

رسانه های تماس:

تحقیقات و بازار
لورا چوبارشد مدیریت
[email protected]

برای E. S. T ساعات اداری تماس بگیرید +1-917-300-0470
برای ایالات متحده/می توانید با تلفن رایگان تماس بگیرید +1-800-526-8630
برای GMT ساعت اداری تماس بگیرید +353-1-416-8900

ایالات متحده فکس: 646-607-1907
فکس (خارج از آمریکا): +353-1-481-1716

منبع تحقیقات و بازار

لینک های مرتبط

http://www.researchandmarkets.com

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im