3 کاربرد معمول و مهم هیدروکسید سدیم

همین محصول ساخت شرکت مرک آلمان بوده و به رخ مایعی عرضه می گردد. معمولا سدیم هیدروکسید را اهمیت آب ترکیب کرده و آن را به صورت محلول با درصدهای معلوم اهمیت اسم سود مایع به بازار عرضه می کنند. نسبت به کربنات سدیم سریعتر واکنش می‌دهد و امکان حلالیت بیشتری در آب دارااست و همچنین محافظت آن به تیتر یک محلول آبی ریلکس خیس است. همینطور سل دیافراگمی از نظر مصرف انرژی چیزی در میان این دو نحوه قرار دارد. بدین ترتیب بهتر است به جهت حل نمودن سدیم هیدروکسید اصلی آب از آب سرد استفاده شود، گرچه در این رخ شتاب واکنش کمتر می یابد ولی به ادله گرمای آزاد شده در مقایسه با آب گرم خطر کمتری دارد. همین ماده طی فرآیندی با چربی ها و تری گلیسیرید ها یا این که به عبارتی روغن ها واکنش ایجاد می نماید تا صابون تشکیل شود . شستشو دست‌کم به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می بایست ادامه مییابد. پرفوراسیون یا این که ترک شدن سیستم گوارش معده-روده ای و شوک نیز قابلیت داراست صورت دهد اما این اتفاق تا چندین ساعت پس از بلع علائمش ظاهرمیگردد . سدیم هیدروکسید در بسیاری از فرآیندهای صنعتی و تولیدی دیگر در واکنش سدیم هیدروکسید اساسی کات کبود استفاده می شود. به جهت گزینش غلظت اسیدهای مجهول در تیتراسیون اسید- گشوده از محلول قلیایی سدیم هیدروکسید استاندارد به کارگیری میشود. همینطور در آزمایشگ اهها برای تعیین غلظت اسیدهای مجهول درتیتراسیون اسید- باز از محلول قلیایی سدیم هیدروکسید استاندارد به کارگیری میشود. محلول سودپرک در آب می تواند حیاتی فلزات آلومینیم واکنش خورندگی آلومینیوم شود، محلول سود خاصیت خوردگی بالایی داراست . سود پرک ویژگی های متنوعی دارااست که همین ویژکی ها سبب ساز می شود این ماده بسیار پرکاربرد باشد در صنعت های اکثری . لازم می باشد بدانید وقتی که همین ماده مهم اسید ترکیب می شود یک واکنش خنثی انجام می شود از همین رو به تیتر یک تهیه کننده در PH به جهت تصفیه آب مورد به کار گیری قرار می گیرد. بها کاستیک سودا در بورس جنس به جهت هر یک از شرکتها حیاتی یک سهم خاص مشخص و معلوم میشود. سدیم هیدروکسید که اصلی اسم های دیگری مثل سود سوزآور، کاستیک سودا، هیدرات سدیم، قلیا و سودای قلیایی شناخته می شود اکثر اوقات به رخ جامد و به صورت پودر سفید رنگ بدون بو وجود دارد.