1. بازی مافیا چگونه انجام میشود؟

اهمیت دو بار شمرده شدن رای قاضی، این خلاء به جهت تیم شهروندان تا حدودی برطرف میشود. دارای رعایت همین یک سری آیتم از ترفند های رشته ای بازی مافیا، میتوانید قدمهای ابتدایی و حساس در جهت حرفهایتر شدن در این بازی دارای هیجان را بردارید. بعد با گشوده شدن چشمان تمام شهر، بازی شروع می شود. آن گاه بار دیگر دیده خود را میبندند. فقط حساس رای خود می تواند به گروه پلیس کمک بکند. بازی مافیا به این صورت و کلیدی این قوانین در چرخههای روز و شب ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که شهروندها چیره شوند کل اشخاص مجموعه مافیا را از بین ببرند و یا این که گروه مافیا بتواند اصلی از بینبردن تک تک شهروندها در اکثریت قرار گیرد. در صورتی که قرعه این کاراکتر به نام شما زمین خورد و راوی در ارتفاع شب بیدارتان کرد و گفت که یک عدد از اعضا را نجات دهید، باید حدس بزنید که چه کسی در این دور به وسیله مافیا کشته شده، اگر گمان شما درست باشد و بازیکن کشته شده را انتخاب کنید، او نجات پیدا میکند و به بازی برمی گردد، اگر نیز اشتباها به کسی دیگر اشاره کند، امکان او فایده ای نخواهد داشت. او می بایست یک نفر را که حدس می‌زند بی صدا دیتا شده را گزینش و از حالت بی سر و صدا خارج کند. در صورتی که ناتو بتواند نقش یکی از شهروندان را درست حدس بزند، آن شهروند از بازی خارج میشود. در ادامه قوانین بازی مافیا و شهروند در زمان شب، کل اشخاصی که در بازی نقش دارند موظفند چشمان خویش را بسته نگه دارند تا وقتی که روایتگر به ترتیب اسم نقشهای بازی را صدا بزند. حاکم از تیم شهروندان میباشد و قدرتش در زمان رایگیری مشخص و معلوم میشود. در واقع چنانچه شما تروریست بودید و در زمان رای گیری روزانه، تصمیم گرفته شد که حذف شوید، شما میتوانید یکی از بازیکنان را نیز با خویش به تحت بکشید و او را از مراحل بازی کنار بزنید، همین عمل سبب ساز می شود که این نقش بسیار اصلی باشد و اگر بتواند خودش را تا میانه های بازی محافظت کند، کمک بزرگی به گروه مافیا کرده است. در در آغاز نقش های پزشک معالج و کارآگاه به همان وضعیت کلاسیک افزوده شد و بازی جذابیت بیشتری کسب کرد. به جهت این کار می توان از کارت نقش های بازی مافیا که منحصربه‌فرد این کار طراحی شده نیز به کار گیری کرد. در این فهرست، دو نقش اول مربوط به مجموعه مافیاست و سه نقش بعدی، مربوط به گروه شهروندان. اگر نفر اول قدرتی در فاز شب داشته باشد، قدرتش بر روی نفر دوم اعمال میشود؛ به تیتر مثال در صورتی که نفر نخستین اسنایپر باشد، نفر دوم اسنایپ میشود؛ درصورتیکه نفر اول پزشک معالج باشد، نفر دوم سیو میشود؛ اگر نفر نخستین ساقی باشد، نفر دوم مست میشود؛ درصورتیکه نفر اول گادفادر باشد، نفر دوم اهمیت تیر مافیا کشته میشود؛ درصورتیکه نفر نخستین ناتاشا باشد، نفر دوم بی صدا میخورد؛ اما اگر نفر نخستین کارآگاه باشد، دزد دستگیر و کشته میشود. اگر ساقی در شب به گادفادر اشاره کند، گادفادر مست می‌گردد و شلیکش بی اثر خواهد شد. در شب دوم باند مافیا تصمیم میگیرند چه شهروندی را بکشند. در روز بعد از آن راوی و خدا، مهم اشاره به این‌که آیا کسی کشته شده یا این که خیر و اینکه فرد کشته شده چه کسیست، بازی را پیش میبرد. بازی مافیا در دو فاز شب و روز انجام میشود. قوانین بازی مافیا دوچندان ساده هستند و در ادامه عمده به آن ها و همینطور معرفی کارت های بازی شب های مافیا خوا‌هیم پرداخت. به همین پروسه اصطلاحاً سیو کردن میگویند. همین شخصیت می تواند از شلیک کردن خودداری کند. اگر علاقمند به بازی ها باشید، شاید جذاب باشد بدانید که همه افراد میتوانند یک طراح بازی باشند و دارای استفاده از خلاقیتی که دارند، اثرها دیدنی رومیزی و بازی های گروهی طراحی کنند، مافیا نیز ممکن است چنین پیشینه ای داشته و همین چنین سر برآورده است. اما در میان همه نقش های بازی مافیا یک نقش جداگانه نیز وجود دارااست که صرفاً از خارج ناظر بازی می باشد و آن گاد، معبود یا این که گرداننده است. در فاز شب نیز مافیا بیدار می‌شوند و کلیدی تعیین خود، یکی از از شهروندان را استعمال میکنند ( البته در وضعیت نیمه پیشرفته یک پزشک معالج وجود داراست تا بتواند هر شب یک نفر را نجات دهد ). اهمیت همین منوال بازی پیش خواهد رفت تا در پایان کل مافیا ها کشته شده و شهروندان پیروز بازی شوند یا این که تعداد مافیا و شهروند برابر شود و مافیا ها موفق بازی شوند. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اساسی دانلود بازی مافیا وب وبسایت خود باشید.