۱۳ درصد داوطلبان بیش از ۴ سال پشت کنکور هستند حرف آخر

وی افزود: در واقع توزیع داوطلبان به گونه ای است که 56 درصد داوطلبان حرف آخر امسال ، 23 درصد داوطلبان سال قبل ، 8 درصد داوطلبان سال قبل و 13 درصد داوطلبان چهار نفر سالها و بیشتر پشت کنکور هستند. ”

خدایی یادآور شد: با توجه به توزیع آماری داوطلبان طی سالهای گذشته پیش بینی می شود در سال 1400 حدود 8 درصد از 16 درصد فعلی کاهش یابد و 92 درصد داوطلبان از سیستم جدید آموزش متوسطه باشند. امسال ، توزیع سیستم آموزش متوسطه به گونه ای بود که 90٪ در گروه ریاضیات ، 88٪ در گروه علوم انسانی ، 90٪ در گروه هنر حرف آخر ، 88٪ در گروه زبان و 77٪ در گروه آزمایش داوطلب شرکت در سیستم جدید

سال آینده ، کمتر از 8 درصد از داوطلبان از سیستم آموزش متوسطه قدیمی خواهند بود

وی خاطرنشان کرد: بیشترین داوطلب سیستم قدیمی آموزش متوسطه 117 هزار نفر در گروه آزمایشی و در سایر گروه های آزمایشی تعداد کمی از سیستم قدیمی بودند. سرانجام ، سال آینده ممکن است کمتر از 8٪ از کل داوطلبان سیستم قدیمی باشد که اکثریت آنها در گروه آزمایش خواهند بود ، بنابراین بر اساس توزیع های آماری ، پیش بینی می شود حرف آخر که در سال آینده حدود 80،000 سالمند داشته باشیم سیستم ، که حدود 60،000 شماره آن آزمایشی خواهد بود.

محتوای دوره های سیستم جدید آموزش متوسطه باید کاملاً پوشش داده شود

رئیس سازمان سنجش در مورد تأثیر طراحی دو نوع س basedال بر اساس تفاوت سیستم آموزش متوسطه یادآور شد: وقتی دو نوع س questionsال برای مشاهده سطح دشواری و همسویی هر دو سیستم آموزشی طراحی می شود ، بیشتر س questionsالات از مباحث مشترک هستند این در حالی است که سیستم آموزش متوسطه حدود 6 سال است تغییر کرده است و طراحی بخشی از آن نمی تواند کاملاً سیستم جدید آموزش متوسطه را پوشش دهد و از نظر تأثیر محتوای دوره ها حرف آخر روی این موضوع با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه علمی جامع کشور سازگار نیست.

وی افزود: افرادی هستند که به دلیل رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی ، سه یا چهار بار در کنکور شرکت کرده اند و این بحث از کل سیستم آموزش متوسطه قابل تعلیق نیست. با این حال ، از یک میلیون داوطلب معدن ، حدود 10 هزار نفر طبیعی هستند که سیستم قدیمی آموزش متوسطه را زیر سال می برند.

خدایی اظهار داشت: این موضوع در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی حرف آخر توضیح داده شد و بعید است شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصمیم دیگری برای کنکور 1400 بگیرد.

به روز شده در 24 سپتامبر 99
مخالفت سازمان سنجش با تمدید کنکور نظام قدیم 1400
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: اولین دلیل رئیس سازمان سنجش برای عدم تمدید کنکور نظام قدیم ، هزینه های میلیاردی برای برگزاری کنکور با س questionsالات مستقل بود که این فقط برای 80 هزار است. داوطلبان ، که 60،000 داوطلب در رشته تجربی داوطلب آزمون هستند.

سازمان سنجش عدم تمدید کنکور نظام قدیم را به کلیه داوطلبان اطلاع داده بود. حرف آخر وی دلیل بعدی را اطلاع رسانی سازمان سنجش در رسانه ها عنوان کرد و گفت: از سال 1400 به بعد به صورت علنی اعلام شد.

یکی از اعضای کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: حرف آخر بنابراین همه داوطلبان از برگزاری کنکور نظام قدیم در سالهای بعد مطلع بودند.

کریمی فیروزجایی افزود: این تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو بود که کنکور نظام قدیم برگزار نشود و مجلس و کمیسیون آموزش نیز تصمیم گرفتند که این تصمیم را تغییر ندهند و این تصمیم شورای سنجش و پذیرش همچنان باقی ماند در حال اجرا ” بنابراین ، آزمون ورودی سیستم قدیمی حرف آخر از سال 1400 حذف می شود

به روز شده در 23 سپتامبر 99

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>