کاربرد کربن فعال در تصفیه آب چیست؟

مکانیسم عرق به همین رخ می باشد که در دوران عرق کردن، باکتریهای مرحله پوست اسیدی را جداسازی می کنند که منجر دفع بوی نامطبوع میشود. علت بوی نامطبوع تنفس ایراد در تندرست دندان شما است. کربن فعال جاکوبی یا این که جاکوبا محصول شرکت جاکوبی(Jacobi) ژاپن است. کربن فعال می تواند موادی مانند مواد معدنی غیر قطبی ( روغنهای معدنی، هیدروکربورهای پلی آروماتیک، کلراید)، مواد هالوژنه ( کلر، برم، فلوئور، ید)، عطر و طعم و مواد غیر قطبی محلول در آب را حذف کند. از کربن فعال میتوان بعنوان بستری برای بهبود راندمان جذب برخی ترکیبات غیر آلی نظیر سولفید هیدروژن (H2S) ، آمونیاک (NH3) ، فرمالدئید (HCOH) ، جیوه (Hg) و ید رادیو اکتیو (I131) استفاده کرد. زمانی منافذ کربن فعال اهمیت ناخالصی های موجود در آب و هوا لبریز می شود ، این فیلتر دیگر قادر به جذب ناخالصی های بیشتری نمیباشد و گازها و سایر ناخالصی دیگر از کربن فعال عبور می کنند و وارد آب آشامیدنی و هوای ما می شوند. در عاقبت این تغییرات، کربن اکتیو به وجود میآید که منافذ بیشتری نسبت به زغال ساده دارد. یکی دیگر از این کاربردها، تصفیه آب اهمیت استعمال از کربن فعال و فیلترهای کربن اکتیو است. البته باید اعتنا داشت که به کار گیری ار کربن اکتیو میله ای هم مرسوم است. عدد یدی عموما حساس واحد mg/g سنجیده می شود و عبارتست از میلیگرم یدی که یک گرم کربن اکتیو می تواند جذب کند و یک شاخص استاندارد برای کربن های آیتم به کار گیری در فاز مایع است. همچنین در فاز گاز کربن اکتیو قابلیت جذب منو اکسید کربن را ندارد و همین نکته ای است که اشخاصی که از ماسک های حاوی فیلتر های کربن استعمال می نمایند می بایست به آن توجه ویژه کربن فعال انگلیسی داشته باشند. ۴ به جهت فاز گاز آیتم به کار گیری قرار می گیرند. چنین منافذی موقعیت قابل قبولی را برای جذب آماده می نمایند چون در همین حالت قابلیت تماس ناخالصی ها در زمان اندک و حساس مقدار تراز بالا مهیا می شود. از حیث فیزیکی کربن اکتیو ذرات ناخالصی را اهمیت نیروی واندر والسی به دام می اندازد به همین عامل امکان جذب بخش اعظمی از مواد شیمیایی نظیر الکل ها، دی اُل ها، اسید ها و بازهای توانا و بخش اعظم مواد معدنی نظیر لیتیم، سدیم، آهن، سرب، آرسنیک، فلوئور و … اهمیت ترین تفاوت این شیوه اهمیت فعال سازی فیزیکی در انجام هر دو تراز ساخت زغال و اکتیو کردن آن در یک کوره می باشد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وبسایت کربن فعال نانو.