پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

چنانچه روانکار درست و استاندارد و مناسب موتور را به کار گیری کنید، از فشار آوردن بیهوده به موتور و نگهداشتن آن در دورهای بالا برای مدت طولانی بپرهیزید، از دنده معکوسهای ناگهانی که باعث ساخت تنش شدید در اجزا میشود بپرهیزید و سیستم خنککاری (فن و رادیاتور و کولانت و ترموستات و واترپمپ ) را بهصورت آراسته در دست گرفتن کنید، مطمئن باشید که اجزای داخلی موتور و بهخصوص پیستون و شاتون و رینگ پیستون و گژنپین عمری بسیار طولانی خواهند داشت. پیستون های آلومینیومی در نتیجه ارتقاء دما بیشتر از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و این فرمان ممکن هست باعث از در بین رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بخش اعظم گرم می شود و همین فرمان سبب ساز می شود که گشوده هم بیشتر انبساط یابد.اما اگر کف پیستون خیلی داغ شود ممکن است منجر خود سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن است موتور آسیب ببیند. هنگامی پیستون اتاقک بیضوی سرد میباشد ، صورت بیضوی دارد.وقتی همین مدل پیستون گرم می شود دامنه پیستون انبساط می یابد و پیستون گرد می شود. دامنه پیستون گهگاه قطر کمتری نسبت به تاج دارد. پیستون با سر صاف: مرحله تاج همین پیستون ها صاف و یک دست است. به این راحتی , چنانچه پیستون نبود , قدرتی هم تولید نمیشد زیرا قطعهای وجود نداشت تا بتواند سوخت را متراکم و سپس این فرایند را انجام دهد , پیستون 125 پس پیستون خودرو در این حد با و حتمی میباشد . شاتون هرچقدر کوتاهتر باشد می تواند سیکل را سریعتر کل کرده یا به اصطلاح غیرفنی , پیستون عظام ef7 بتواند از تحت سیلندر سریعتر به بالا حرکت کرده و سوخت را متراکمتر کند . شما به هنگام استارت زدن و یک نیش گاز با 50 متر حرکت روی باند میتوانید پرواز کرده و یک خودروی پرنده داشته باشید . هواپیما برای حرکت روی باند و مهیا شدن به جهت پرواز نیاز به یک موتور و گیربکس دارااست . پیستون موتور باید بتواند دمای 6000 درجه سلسیوس را به راحتی تحمل کند . در حرکت انبساط تا ۱۸۰۰۰ نیوتون (۴۰۰۰ پوند) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود.وقتی اهمیت سرعت فراوان رانندگی می نمایید این اتفاق در هر سیلندر ۳۰ تا ۴۰ بار در ثانیه صورت می دهد.دمای کف پیستون به ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد(۴۰۰۰ مرتبه فارنهایت) یا عمده می رسد. پیستون های بیضی صورت که برای پرهیز از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود اهمیت بعدها خاصی طرح می گردد.به طوری که در چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه۰۰۶/۰ اینچ یا این که ۱۵/۰ میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر است و قطر پیستون در روی محور ۴۵ درجه ای نسبت به محور ۰۰۳٫۰ اینچ یا این که ۰۷۵/۰ میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. به کارگیری ناصحیح از پیستون و مشتقاتش می تواند از مواردی نظیر ایراد در سیستم روغنکاری، استعمال از روغن نامناسب به جهت خودرو، وجود خلل در سیستم خنککاری و رانندگی اهمیت به دور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. بهترین پیستون موتور برای خودرو مسابقهای چیست ؟ همانطور که متوجه شدید بهترین پیستون به جهت ماشینهای آفرود , piston 125 sx پهن و اهمیت شاتون بلند است . میل لنگ خودرو نیز به میزان تعداد سیلندرهای یک اتومبیل ، ظرفیت پذیرش شاتون را خواهد داشت ، در رخ پایین ، پیستون ، شاتون و میل لنگ یک ماشین 4 سیلندر را بازدید می کنید. اندازه های متفاوت یک پیستون نمونه وار در شکل تحت دیتا شده است. بدیهی هست که در بلوک سیلندر یک اتومبیل ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده می باشد بنابراین هرچقدر تعداد پیستون های یک خودرو اکثر شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن خودرو هم ارتقاء پیدا می کند. برای مثال اگر گفته شود خودرویی ۴ سیلندر میباشد ، بلوک سیلندر آن ظرفیت قرارگیری ۴ پیستون داخل آن را دارا است. در بعضا از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا این که فرورفتگی جای سوپاپ دارااست که هنگامی سوپاپ ها باز می شوند می توانند در آن حرکت کنند.در بعضی دیگر از پیستون ها سر پیستون گنبدی یا به صورت های دیگر می باشد تا تلاتم در محیط احتراق ارتقاء یابد. هنگامی تسمه تایم ببرد، ریتم گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و اگر بدور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال زیاد سوپاپ اهمیت تراز رویی پیستون عکس العمل می نماید و غیر از شکسته شدن خود سوپاپ منجر زخم دیدن پیستون هم میشود. در شکل تحت یک سیستم چهار سیلندر نشان دیتا شده که در هر سیلندر آن چهار سوپاپ به کارگیری شده است. در صورت زیر یک سری مثال رینگ پیستون را مشاهده می کنید. در رخ بالا فشار ناشی از احتراق منجر می شود که پیستون در هم اکنون حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در نتیجه سر پایینی سطح فشار گیر اهمیت اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در همین زمان تراز فشار گیر مهم به طور کامل دارای جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی عمل روبشی می باشد که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در نتیجه این کار موتور آهسته تر کار می نماید و تداوم پیستون ارتقاء پیدا می کند.زدن پیستون به طور معمول تنها در موتور های کهنه ای تماشا می شود که جدار سیلندر های آن‌ها ساییده شده و دامنه پیستون آنها ساییده و یا شکسته شده است.

ایندکسر