ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی چگونه کار میکند؟ مکانیزم انتقال توان در همین پمپ ها نیروی الکترومغناطیس می باشد. ما پشتیبانی و مشاوره در محل ارائه میکنیم. گاز ثروت ملی مردمان ایران است بنابراین می بایست حداکثر به کارگیری از آن رخ گیرد.برای این که ما بتوانیم از همین ثروت ملی بخوبی استفاده ونگهداری نماییم باید از تجهیزات مناسب استفاده کنیم که یک عدد از همین تجهیزات مخازن و پمپ های نگهداری مواد شیمیایی مثل گاز و نفت است.ما در همین پژوهش عملکرد بر آن کردیم که به طریق ای تازه به همین دو مسئله با یعنی پمپ ها و مخازن بپردازیم. از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدوداست وبطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ( اهمیت قطر ديافراگم ثابت )عملآ به حداكثر سرعت رفت و رجوع ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball ساده و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) هست بكاررفته می باشد كه اما براي پمپهاي بزرگ شـيرهاي ديسكي مناسب تراست. یک خطای مکرر در فرآیندهای پیش مهندسی همین هست که تنها تجهیزات را در حیث بگیرید و لوازم جانبی را در لحاظ نگیرید تا پمپ به درستی کار کند. زمانی اسید سولفوریک غلیظ پمپاژ می کنید، تله لجن Sludge trap می بایست استعمال شود تا ذرات آلوده و کثیف را به دام اندازد و محلول تمیز تحویل دهد. High Pressure Technologies همچنین اسکی های تزریق شیمیایی کاملی را فراهم می کند. به عبارتی طور که از نام این گروه از پمپ های تزریق معلوم است، انرژی مورد نیاز برای عمل آن ها بوسیله انرژی برق تامین می شود. خصوصیت های دوزینگ پمپ ها: 1. هنگامی که دبی تحت باشد. مهم دیافراگم های مکانیکی برای فشارهای اندازه گیری حداکثر تا ۱۰ توشه و جریان های ۱۰۰۰ لیتر در ساعت عمده گزینه پسند است. پمپ های میزان گیری موتوری. اصلی اعتنا به نحوه عملکرد و طریقه پمپاژ این مدل پمپ ها بعنوان نمونه تزریق مواد شیمیایی در خطوط لوله، در صنعت حساس نام “پمپ تزریق” هم نامیده شده و همینطور مهم عنایت به توجه مضاعف خوب و بالا در پمپاژ سیالات متفاوت به “پمپ مترینگ Metering Pump” هم دوزینگ پمپ کلروفریک مشهور می باشند. 2. هنگامی که فشار دوزینگ پمپ کنترلی سیستم بالا باشد.