ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

پی وی سی: دوزینگ پمپ هایی که قسمت wet آنان از فرآورده PVC میباشد، با کلر فراوان سازگاری داشته و برای سیال هایی که درصد بالایی کلر دارا هستند مناسب میباشد. 5. در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش با یک شیر یک طرفه است در سرانجام وقتی دوزینگ پمپ کمی از مایع را وارد لوله میکند، می تواند بر فشار لوله غلبه نماید و مایع را به جریان بیندازد.وقتی پاره ای از مایع در لوله رها می‌شود یا وقتی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف می‌کند و از خسارت به پمپ دوری میکند. مترینگ الکترومغناطیسی: نام دیگر این دوزینگ پمپ، پمپ تزریق سلونوئیدی است و همانطور که از نامش پیداست، الکترومغناطیس، انرژی گزینه نیاز به جهت کار همین دسته دوزینگ پمپ را تامین میکند. الکتروموتور: این نوع که به مترینگ پمپ برقی نیز دارای شهرت است، به وسیله برق انرژی مورد نیاز خویش را تامین میکند. حجم تزریق در این گونه پمپ کمتر از پمپ های برقی می باشد. در سال 1979 شالوده گذاری شد و توانست به شتاب رهبری بازار پمپها و تجهیزات دوزینگ شیمیایی (پمپ تزریق) را در ایتالیا به دست بگیرد. به این جهت در سیستم های پمپ تزریق، میزان دبی و فشار از پاراگراف پارامتر های حیاتی با بالا هستند و قابل تهیه و تنظیم میباشند. به علت اينكه سيال در اثر حركت دوراني محور به اطراف پرتاب شده و در مركز پمپ خلاء ايجاد مي شود دهانه لوله ورودي در پمپ هاي سانتريفوژ در مركز قرار دارد تا حیاتی به کار گیری از خلاء ايجاد شده در اين محل انتقال سيال سريع خیس و خوبتر انجام بگيرد. دوزینگ پمپ بادی: همین دسته از دوزینگ پمپ ها که پنوماتیکی یا این که بادی هستند، کلیدی انرژی باد فشرده شده در پمپ شفت را به حرکت در آورده و موجب انجام فعالیت تزریق می گردند. می توان گفت تفاوت وِیژه این دو گونه ماده در کلر است. علاوه بر این، فشاری که این نوع از پمپها میتوانند تحمل نمایند از پمپهای پلیمری و PVC که در ادامه معرفی میشود، بیشتر است. به این رخ که انرژی الکتریکی به جعبه دنده منتقل و سبب ساز به حرکت رفت و برگشتی شفت متصل به دیافراگم می گردد و در نهایت، مواد شیمیایی مهم مقدار معلوم تزریق میشود. البته اغلب، فرآیند فعالیت این پمپها، به همین شکل هست که ابتدا مقدار مشخصی از مادهی شیمیایی را داخل محفظهی خود استعمال میکنند و بعد از آن همین ماده را درون لوله یا مخزنی که از قبل مشخصشده است، تزریق میکنند. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات دوچندان اکثر در مورد پمپ دوزینگ اتاترون لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.