مزایای تاسیس و ثبت شرکت چیست؟

وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد. وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذيل ثبت اقدام نمايد. همکاری شرکا در دادن سرمایه و حضور در مجامع عمومی و در صورت انتخاب شدن به نمایندگی شرکت از هیات مدیره و بازرسی حضور و فعالیت در آنست. آیا ثبت نمایندگی در قطر نیاز به حضور شریک محلی دارد؟ تبصره2ـ در آییننامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه بهصورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین میشود. طبق ماده 114 قانون تجارت، در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، در صورتی که دو یا چند نفر از شرکاء با هم اجماع کرده به نحوی که سهم این افراد بیش از 50 درصد سهم سایر اعضاء باشد، می توانند حتی بدون رضایت سایر اعضاء، تصمیم به انحلال شرکت با مسئولیت محدود بگیرند.

ثبت شرکت پ شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.در اسم شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. الف- موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضاء خود باشد. ب- موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع عادی و تقسیم منابع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . منظور از تشکیلات و موسسات غیر بازرگانی، همان اشخاص حقوقی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل شده یا می شوند اعم از این که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

شرکت تجاری عبارتست از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. 3. تأمین سرمایه صندوق نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک­ها، صندوقهای مالی، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه­ های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی تأمین شود. ثبت موسسات غیر تجاری و بازرگانی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. همچنین ثبت موسسات و نشکیلات غیر تجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. 5 – تصدی به عملیات حراجی . نصب و عزل و قبول و استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین حدود وظایف و اختیارات وی. سیستم اقتصادی این کشور در جهت آزادسازی اقتصادی حرکت کرده و سرمایه گذاری برای اتباع خارجی آزاد است و اتباع کشورهای خارجی حق مالکیت بر اموال منقول و غیر منقول را دارند و در صورت ارایه اسناد مثبته، انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعالیت اقتصادی امکان پذیر است.

ثبت شرکت کاج ماده 553ـ اگراقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال اورا ازمیان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خـود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد. ۳ – هیچیک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از این که “طرفین” موضوع فسخ یا عدم فسخ قرارداد را به علت آن که اجرای آن کاملاً غیر مقدورگردیده است به داوری مقرر در ماده ۲۸ این قرارداد ارجاع نمایند. شرکت های ایرانی که مرکز اصلی آن ها در تهران است و همچنین شرکت های خارجی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری که مقر آن در تهران است به ثبت خواهند رسید.در این اداره،دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های خارجی خواهد بود و این شرکت ها باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند. اعلام سقف مجاز مالکیت سهام در واگذاری سهام بانک ها، مزایده گر از افراد ممنوع المعامله نباشد، مزایده نباید دارای اقساط معوقه به بانک باشد، مزایده گر ملزم به حفظ حفاظت از اماکن مورد واگذاری می باشد مزایده گر ملزم به رعایت ضوابط اعلامی می باشد، مزایده گر در صورت برنده شدن ملزم به دعایت مواد 44، 45 و 46 قانون سیاست های اصل 44 می باشد و اعلام دیگر شرایط بر حسب تصویب هیات واگذاری می باشد.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ثبت شرکت کامپیوتری لطفا از صفحه ما بخواهید.