بررسی خصوصیات و کاربرد میلگرد ۳۰

میلگرد ۳۰ به نوعی قطعه فولادی گفته می شود که طول آن نسبت به قطر آن بخش اعظم است. عددی که در در مقابل میلگرد متن می شود، نشان دهنده قطر میلگرد استترازو قطر در این گونه میلگرد هم اندازه ۳۰ میلی متر است. وزن میلگرد به طول، قطر و مساحت آن بستگی دارد، هر چقدر که قطر و ارتفاع میلگرد‌بیشتر باشد، وزن آن هم اکثر است.

وزن هر شاخه یک متری این گونه میلگرد متساوی ۵۵ کیلوگرم بر متر استاندازه مرحله مقطع میلگرد ۳۰ متساوی ۷.۰۷ سانتی متر مربع استجرم آهن در شمش های آهنی اساسی یکدیگر مختلف است، هر چه میزان که درصد خلوص آهن در میلگرد اکثر باشد، وزن آن هم اکثر است. میلگرد به دو طریق نورد یا تغییر و تحول رخ گرم و سرد تولید می شود.

در روش نورد یا این که تغییر‌و تحول رخ گرم، همه پروسه ساخت میلگرد در دمای بالا انجام می شود. در طریق نورد یا تغییر و تحول صورت سرد، تمامی روند ایجاد میلگرد در دمای پایین انجام می شود. در بخش نورد سازی، شمش آهنی به وسیله غلتک های متعدد فشرده می شود، بر اثر نیرو و فشاری که به شمش آهنی وارد می شود، قطر آن کمتر می شود و ارتفاع آن افزایش می یابد.

شمش های آهنی به وسیله غلتک های متعدد فشرده می شوند و در نهایت میلگرد ۳۰ ساخت می شوددر دست گرفتن کیفی یکی از از مهمترین بخش های سوله های ذوب آهن استکیفیت و توجه محصولات آهنی ساخت شده بوسیله دستگاه ها و نیروهای متخصص بررسی می شود، در صورتی که نتیجه ها کنترل کیفی میلگرد صحیح باشد میلگرد برای مصارف متعدد به بازار عرضه می شود، در صورتی که نتیجه ها در دست گرفتن کیفی میلگرد مطلوب نباشد، در این شرایط میلگرد از فرآیند تولید خارج می شود.

میلگردهایی که در کشور جمهوری اسلامی ایران تولید می شوند، متناسب اساسی استاندارد های مرزوبوم روسیه هستند. مشخصات و میزان مرغوب بودن میلگرد ها بایستی مطابق دارای مشخصات، مقیاس و استاندارد های جدول اشتال باشد. جدول اشتال به جدولی گفته می شود که در آن مشخصات محصولات آهنی نظیر طول، وزن و قطر آن ها متن شده استبه جهت ارتقاء صورت پذیری و انعطاف پذیری شمش آهنی از کوره های الکتریکی و سنتی استعمال می شود.

بدنه کوره الکتریکی از فولاد آهنی و آجرهای نسوز ساخته می شود. در این گونه کوره دما و حرارت بوسیله جریان الکتریسیته ایجاد می شود. در کوره سنتی به جهت ایجاد دما و گرما از گونه های سوخت های طبیعی مانند زغال سنگ و گاز طبیعی به کار گیری می شودبرای تنظیم شمش آهنی، نخست گندله های آهن را به یار مقدار متعددی کک در کوره قرار می دهند، اکسیژن موجود در گندله های آهن کلیدی کربن موجود در کک واکنش می دهد و گاز کربن دی اکسید ساخت می شود.

به تدریج مقدار ناخالصی ها در آهن کاهش می شود و آهن خالص یا این که نپخته تشکیل می شود. آهن خالص در قالب های مخصوصی ریخته می شود و ترکیبات شیمیایی متمایز به آن بیش تر می شود و فولاد آهنی تشکیل می شود. فولاد آهنی در طی مراحل های متفاوت به شمش آهنی تبدیل می شود. شمش آهنی برای ساخت و تولید محصولات آهنی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. از میلگرد ۳۰ در ایجاد اسکلت فلزی و بتنی ساختمان به کارگیری می شودهمین میلگرد در صنعت ماشین سازی مضاعف پرکاربرد میباشد و به جهت تولید گونه های کامیون ها و اتومبیل های سنگین آیتم استفاده قرار می گیرد.

بتن در برابر نیروی کششی فراوان جراحت پذیر می باشد و مقاومت کافی