قیمت دریچه سقفی – شرکت صنعتی رحمتی

روزنه تهیه و تنظیم هوا معمولا از متاع آلومینیوم یا این که آهن و در برخی موردها پلاستیک ساخته می شود که دریچه آلومینیومی بهترین نوع آن می باشد. اضطراری به ذکر هست که کارگزاشتن و پیاده سازی حرفه کوئل سقفی در سقف بنا (عموما سقف کاذب) شکل می گیرد. ضروری به ذکر میباشد دریچه سقفی اساسی دریچه گردِ جت نازل را، هم میتوان در میانِ نتورک های تایلیِ سقف کاذب، نصب و تعبیه نمود و نیز بصورتِ مستقیم حساس فریم به سقفِ اصلی، پیچ و متصل نمود.دریچه سقفی حیاتی دریچه گردِ جت نازل را نیز به جهت سیستمِ برگشتِ هوا(مکِش) و نیز برای سیستمِ رفتِ هوا(دمِش) بکار می برند.درصورتِ استفاده ی این دریچه به جهت سیستم مکش، به کار گیری از دمپر الزامی نیست.دریچه سقفی تایلی حساس روزنه گردِ جت نازل عموماً توسط یک رابطِ کانالی به لاینِ اصلیِ کانال هوا متصل میشود.سطحِ بدنه ی دریچه سقفی تایلی اصلی دریچه گردِ جت نازل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده و به بازار عرضه میشود. دریچه سقفی چهارطرفه نیز می تواند جهتِ دمشِ و هم جهتِ مکشِ هوا بکار رود.دریچه سقفی چهارطرفه که برای مکش بکاربرده می‌شود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه هم میتواند به طور مستقل برروی سقف پیچ و کارگزاری شود و هم می تواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود.دریچه سقفی چهارطرفه بایستی به وسیله یک باکسِ رابط یا طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. روزنه سقفی اهمیت روزنه گردِ جت نازل را نیز برای سیستمِ برگشتِ هوا(مکِش) و هم برای سیستمِ رفتِ هوا(دمِش) بکار می برند.درصورتِ به کارگیری ی همین دریچه به جهت سیستم مکش، به کارگیری از دمپر الزامی نیست. این شرکت اهمیت ارائه سرویس ها ارزنده و همچنین سرویس ها پس از فروش رضایت همگی مشتریان خود را جلب نموده. همینطور می اقتدار از طریق ساخت یک حفره در پرههای داخلی، دمپر را تهیه نمود. چنانچه در محیط دریچه سقفی تایلی از کادر استفاده نشود، می بایست از یک صفحه فِلتِ آلومینیومی که اطراف آن بصورت حاشیه های دوسانتی خم شده استفاده نمود که اصلِ قسمتِ هوارسانِ در همین دسته روزنه در قسمتِ داخلیِ این برگه ی فلت بصورت ترکیبی اصلی همین صفحه تعبیه می گردد. الگوی پخش هوای این نوع روزنه ها بصورت 360 مرتبه بوده و جهت سقف هایی تا ارتفاع 4 متر مناسب است. سطح همین دریچه ها کلیدی رنگ پودری الکترواستاتیک پوشیده شده است. همین امکان وجود دارد که رنگ آمیزی پایانی به نحوه پاشش رنگ مایع یا این که پودری (الکترواستاتیک) حیاتی به کار گیری از پلی استر سپید یا این که هررنگ دیگری مهم شماره رال مشخص دارای توجه به نیاز انجام شود. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت دریچه سقفی قابل تنظیم.