عوارض پوشیدن کفش پاشنه بلند – دکتر سیامک مرادی، فوق تخصص درد

تاریخچه کفش نشان می‌دهد که روشهای ایجاد و ایجاد کفش در ارتفاع این سالها تقریباً تغییر‌و تحول نکرده است: این صنعت همچنان در سنت غرق شده است. هر چند طول پا یک عدد از نقطه نظرات کفش پاشنه بلند است، ولی به نظر می رسد که در طول دوران اثر متفاوتی روی تن تولید می کند. پوشیدن کفش پاشنه بلند چه عارضههایی بدنبال دارد؟ کفش پاشنه بلند می تواند اثرات منفی طولانی مدت بر تندستی تن داشته باشد که تقریباً فراتر از پاها قرار دارد. کفش های پاشنه بلند مقصر حساس میلیون ها شکایت از پا و مچ پا در سراسر میهن میباشد ، ولی زنان هنوز کفش پاشنه بلند را اصلی رها نکرده اند. برای مثال مراحل تغییرات سایز میانگین کفش زنان این نوع بوده است: در شروع قرن بیستم سایز متوسط ۳۵، در دههی ۱۹۵۰، سایز ۳۶، در دههی ۱۹۷۰، سایز ۳۷ و امروز میانگین سایز کفش زنانه ۳۹ است. از این کفش می توانند به جهت رفتن به جشن، رای زنی کاری یا این که کارهای کفش کتانی پسرانه بچه گانه روزمره استعمال کنند. اما مطالعات زیادی شده و این نتیجه به دست آمده که کفش پاشنه بلند اثری بر روی ارتقا قوس کمر نداشته البته حیاتی این اکنون چون تغییر‌و تحول بیومکانیک ساخت شده سبب ساز ارتقاء فشار کاری عضله‌ها راست کننده ستون فقرات می شود و کمر درد به عارضه ای شایع در زنانی که کفش های پاشنه بلند می پوشند تبدیل می کفش کتونی 2020 شود.