عمل ژنیکوماستی در مشهد (کوچک کردن سینه آقایان)

به چه صورت جلوی ژنیکوماستی را بگیریم؟ پزشک دستورالعملهای واجب را جهت محافظت نتیجه ها فعالیت به شما خواهد داد. در بعضی موارد، آزمایش های بیشتر نظیر اسکن MRI، سی تی اسکن، اشعه ایکس یا این که مثال برداری ممکن هست حتمی باشد. و ضد افسردگی های سه رینگ ای). البته این تورم، در طی دو تا سه هفته پس از تولد از در میان می رود. تا 25٪ موارد پهناور شدن سینه در مردان ممکن هست به به کارگیری از داروها و مکملهایی که سبب ارتقا سطح استروژن میشوند، مربوط باشد. ژنیکوماستی که ناشی از نوسانات هورمونی اهمیت رویش و یا این که پیری میباشد قابل پیشگیری وجود ندارد ، ژنیکوماستی که مربوط به مصرف دارو میباشد ،قابل درمان و پیشگیری می باشد. بیماری ژنیکوماستی با به کار گیری از دارو، جراحی یا این که قطع استفاده از بعضا داروها یا این که مواد غیرقانونی قابل درمان است. اما همین موقعیت اهمیت داروهایی که بوسیله جراحتان تجویز می شود قابل کنترل است. در موردها شدید بیماری، سونوگرافی طولانی مدت یا این که در مواقعی که درمانهای دارویی برای یاری به بازگرداندن ظواهر طبیعی پستان مفید نبوده اند، استعمال از ماموپلاستی کمتر (جراحی کمتر سینه) مورد به کارگیری قرار گرفته می باشد ؛به طور معمول ژنیکوماستی اساسی مشکلات دراز مدت همراه نیست. در بخش اعظم موردها ژنیکوماستی یا بزرگ شدن پستان های مردان نیازی به معالجه نیست. بزرگ شدن پستان های مردان نشانه ها واضحی دارد. در صورتی که علت بیماری شما مشخص و معلوم نیست، ممکن میباشد دکتر آزمایش خون برای تحلیل مرحله هورمون و انجام ماموگرافی یا این که سونوگرافی به جهت تماشا بافت پستان و تحلیل رشد غیرطبیعی به جهت شما تجویز کند. مطالعاتی که نتیجهگیری همین جراحی را باز‌نگری کردهاند، به طور کلی سطح بالایی از رضایت از همین جراحی چربیهای کهن بدن را نشان دادهاند. شیوع همین عارضه 90 درصد در نوزادان و 60 درصد در بالغین و 40 % در جوانان و 50 % در اشخاص مسن می باشد که علت همین عارضه را می قدرت در بهم خوردگی هورمون های داخلی دانست. در طول آندروپوز، ایجاد هورمون های جنسی مردانه، به ویژه تستوسترون، طی چند سال کاهش می یابد. یک مرد به شکل طبیعی کروموزوم های X و Y داراست ولی در سندرم کلاین فلتر فرد یک کروموزوم X مازاد نیز دارد. آندروپوز تراز ای از زندگی یک مرد می باشد که مشابه یائسگی در یک زن است.