شیر فشار شکن میراب و نحوه کارکرد آن – فارس استیل

به جوش وارد شدن سیال به استدلال افت فشار را کاویتاسیون می گویند، و در تمامی سیستم های هیدرودینامیکی که فشار سیال تغییر می نماید بایستی همین پدیده آیتم بررسی قرار گیرد. شیر فشار شکن (PRV)، به شیری گفته می شود که به جهت تهیه و تنظیم فشار درون لوله در یک سیستم تاسیساتی، در هنگام بیشتر فشار شیرهای فشار شکن طراحی شده است. شیر های فشار شکن بلوکی در مدار ها و سیستم هایی که انحصار فضا برای کارگزاری شیر وجود ندارد مطلوب می باشد. 1- پیش از کارگزاشتن کل نتورک لوله کشی را هواگیری نمایید. سوپاپ مخصوصی در این شیرها طراحی شده که در اثر نیروی سیال تحت فشار ورودی، مسیر خروج را می بندد. غالباً، این دسته شیر صنعتی، در تاسیساتی که فشار و جریان سیال از میزان مجاز انتخاب شده اکثر بوده، گزینه استعمال قرار می گیرد. همین شیر مهم استفاده از فشار آب باز و بسته می شود . نیروی رو به ذیل تولید شده توسط همین فشار جریان پیلوت حساس مساحت پیستون یا این که دیافراگم تقویت می شود که قابلیت و امکان باز شدن یک شیر اساسی بزرگتر را مهیا می نماید و توان جریان زیاد بالا را آماده می کند. وظیفه مهم شیر فشار شکن کاهش فشار اکثر به پایین تر است. در آن خطوط از شیرهای فشار شکن به کار گیری می شود که می تواند فشار زیر دست را تا حد قابل قبولی در دست گرفتن کند. همین فشار شکن ها به مراد بستن یک سوپاپ چک کردن کلیدی استفاده از فشار هوای بیرون عمل می نمایند . در صنایع کشاورزی، چوب، خودروسازی و صنایع غذایی، ولوهای فشارشکن پنیوماتیکی در طیف وسیعی آیتم استعمال قرار می گیرند. فشارشکن ها در نزدیکی کنتورهای خانگی کارگزاشتن می شوند و به همین ترتیب فشار بالای آب محل ورود و یا تغییرات آن به سادگی کنترل می شوند و کاهش پیدا می کنند . پس بایستی در هنگام بروز همین کمتر یا این که افزایش فشار در ورودی تنظیمات فشار شیر فشار شکن را تغییر دهیم. شیر فشار شکن را می قدرت به تیتر یک شیر کنترل خودکار به جهت کاهش فشار ورودی نامنظم بخش اعظم به یک فشار خروجی اثبات و کاهش یافته فارغ از دقت به نوسانات فشار بالادست تعریف و تمجید کرد. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه فشار شکن شیر برقی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.