شش استراتژی‌های برنده برای استفاده برای میل سوپاپ

۲. حرارت فراوان سبب به سوختگی و یا این که ایجاد خوردگی در آن نمیشود. معایب آن هم شامل طرح پیچیده مانیفولدها و وجود قطعه اضافی تایپت میشود. چرخه کار این مدل موتور به‌این رخ هست که با زیر رفتن پیستون سوخت از طریق پورت وارد سلیندر میشود. در طرز سنتی سوپاپ های اگزوز باز میشوند و گاز به وسیله ی پیستون که به طرف بالا در حرکت هست به منیفولد اگزوز وارد می شود. میل سوپاپ موتور، محوری میباشد که حرکت خود را از میل لنگ می گیرد و حیاتی بادامک هایی که که به تایپیت (استوانه ای که سوپاپ را از محل گرد‌همایی خود بلند می کند) حرکت رفت و برگشتی می دهد به علاوه استوانه خارج از مرکزی دارااست که پمپ بنزین را به کار می اندازد و همینطور کلیدی دندانه محرک اویل پمپ و دلکو می باشد. همینطور این‌که آیا گونه های آن در بازده موتور مفید هست یا این که خیر. همین قطعه از یک استوانه فلزی به تیتر محور حساس تشکیل شده که بر روی آن محورهایی به شکل دایره یا این که بیضی غیر هممحور قرار دارد. یک عدد از با ترین اجزای موتورهای احتراق سوپاپ می باشد که در ماشین های متفاوت بر بر روی سر سیلندر قرار گرفته و سبب ساز می شود تا ورود و خروج هوا به درستی در اختیار گرفتن گردد. سایز و ساختار کلی سوپاپها در موتورهای مختلف یکی از میباشد و تفاوتهای آنان بسته به ساختار موتور جزئی است. اما مکانیسم کار سوپاپ چگونهاست و همین تهیه و تنظیم هنگامی و هم نیروی محرکه سوپاپها از کجا میآید؟ آن‌ها را عموما از آلیاژ فولاد-کبالت میسازند. گاید یا این که راهنمای سوپاپ را معمولا از چدن سیاه میسازند. در همین سیستم میل بادامک در ذیل سیلندر قرار دارااست و نیرو از نحوه میله های بلندی به سوپاپ ها منتقل می شود. انگشتی سوپاپ: در بخش انتهای سوپاپ موتور و نزدیک به سر سوپاپ قرار می گیرد و نقش اتصال سوپاپ به میل سوپاپ را بازی میکند. خار نگهدارنده: انتهای ساقه و پایینتر از سر سوپاپ است و محل اتصال فنرهای سوپاپ هستند. سوپاپ یک عدد از اصلیترین قطعات گونه های موتورهای احتراق داخلی است و البته در موتورهای دیگری مثل پمپهای آب به فعالیت میرود. همین ماده در اثر حرارت سوپاپ ذوب شده و دارای فعالیت و حرکت سوپاپ باطن آن بالا و تحت می رود و گرمای سیت را به گاید منتقل میکند. ۳۰ رتبه به جهت سوپاپهای دود و ۴۵ رتبه به جهت سوپاپهای هوا به کار میرود. اگر زمان واضح کردن موتور اهمیت دود سفید-آبی مانند چیزی مواجه شدید، همین علامت ای هست که به راحتی قابل بازدید است. در واقع سوپاپ به هر چیزی که ورود و خروج چیزی را کنترل کنند اطلاق میشود. به ابلاغ با جزییات بیشتر این قطعه قارچی شکل وظیفه در دست گرفتن ورود هوا به باطن محیط احتراق و خروج دود از دریچههای سر سیلندر را بر عهده دارد. سوپاپ در ماشین روی سرسیلندر قرار میگیرد و ورود و خروج هوا را کنترل میکند. محل و جور کار سوپاپ ها حاکی از آن میباشد که این قطعات در در مقابل حرارات زیادی قرار میگیرند و همینطور حساس سرعت متعددی عمل میکنند. گاید همینطور وظیفه انتقال حرارت را نیز به عهده دارد. گهگاه نقص یک قطعه از موتور ممکن می باشد تولید زخم و استهلاک در برخی قطعات دیگر کند و گهگاه حتی موتور به ادله ساخت ایراد در یک قطعه به طور تمام از فعالیت میافتاد و حتی روشن نیز نمیشود. مقاومت در برابر ساییدگی هم از مواردی میباشد که یک سوپاپ ماشین باید از آن برخوردار باشد. موتورهای دو روزگار ممکن هست اصلی یک یا تعدادی پیستون باشند.هر پیستون در داخل یک سیلندر میباشد و در داخل هر سیلندر مقداری گاز وجود دارد که دمای آن بالاست و ذیل فشار قرار دارااست (موتور بخار)؛ یا این که ممکن هست باطن هر یک از سیلندرها، به وسیله سیستم اشتعالی مخلوط سوخت و هوا، حرارت داده شود (موتور درونسوز) یا ممکن است به یک تبدیلکننده نوبتی گرما در سیلندر وصل شده باشد (موتور استرلینگ). سوپاپ داخل گاید اصلی لقی مشخصی حرکت میکند. بنابراین سوپاپها اصلی دوران بندی مناسب در حرکت و باز و بسته نمودن به موقع دریچههای بلوک سیلندر یا این که سرسیلندر نیز دود و هوا را به سمتی که می بایست سوق‌دهی می کنند و نیز محیط غیرقابل رخنه احتراق را تشکیل میدهند. اما سوپاپ اتومبیل جور دیگری دستهبندی داراست که به نحوه حرکت و کارایی آن ها بستگی دارد. چرا که کارایی ناصحیح هر کدام می تواند سبب به کمتر بازده موتور شود و یا این که آن ها را اساسی مشکلی جدی مواجه کند. وجود میل سوپاپ بر روی سر سیلندر سبب کاهش شدن اجزای سوپاپ و در عاقبت عملکرد خوبتر و سر و صدا و استهلاک کمتر موتور می‌شود . در صورتی که فشار فنرهای سوپاپ کم باشد سوپاپ ریلکس و سفت میشود و موتور نامیزان فعالیت می کند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با کلیک کنید وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید