سقف متحرک خودرو – تارک خودرو

امروزه سقف متحرک آلومینیومی منزلت ویژه ای در بین سقف های متحرک به خود اختصاص دیتا است. به این ترتیب برای طراحی یک سقف متحرک ایدهآل، نخست کارشناس مربوطه محل را آیتم تماشا قرار داده و دارای محاسبات ظریف تعداد قطعات واجب برای پوشش محل گزینه لحاظ را باز‌نگری میکند. ماشین مفهومی گک تایم از درهای معکوس بزرگ بهره می برد که هنگام باز شدن، گوشه ای از سقف ماشین هم به همپا آن برداشته سایبان سقف متحرک میشود. همینطور طراحان، صندلی راننده این خودرو را بر روی قسمتی همانند یک برکه ریز قرار دارا‌هستند که کمپانی تولید کننده به جهت همین بخش اسم دانه گندم واضح را در حیث گرفته است. این سدان تماما الکتریکی که به تیتر نماد ترقی صنعت خودروسازی چین هم محسوب میشود از طراحی جذاب بهره میبرد و همینطور در طراحی آن نکته ها آیرودینامیکی به رخ تام رعایت شده است. طراحان برای کابین از مواد سفیدرنگ استفاده کردند و در کنارهها هم بخشهای چوبی و نورپردازی طلایی و بنفش به چشم میخورد که سبب جذابتر شدن کابین این خودرو شده است. طراحان اهمیت الهام از یک قطره آب طراحی بخش سقف و کابین خودرو مفهومی گک تایم را انجام دادند که باعث شد همین خودرو منحصربهفرد و دیدنی به حیث برسد. چون همین جور از مواد سبک بوده و میتوانند بهخوبی در برابر عوامل محیطی مقاومت کنند. همانطور که میدانید یکی از مهمترین مسائلی که بایستی در هنگام خرید یک سقف متحرک به آن اعتنا کنیم، فرآورده پارچه سقف است؛ چرا که از کارداران ارتفاع عمر سازه محسوب میشود. شرکت سایبان گستر پادنا اساسی اسم تجاری پادناتنت طراح،تولید کننده و مجری انواع سقف متحرک آلومینیومی و پارچه ای حساس رزومه بیش از 75% از سهم سقف های اجرا شده در تهران. او ولی عمل نسبتا دشواری برای راهیابی به فینال دارد؛ دلیر پنج دوره مسابقات پس از استراحت در دور اولیه بایستی اهمیت برنده دیدار کیتسمانوویچ و بوبلیک در مرحله دوم مسابقه دهد و پابلو کارنیو بوستا حریف احتمالی او در یکهشتم خواهد بود.