سالن عقد فضای باز روف گاردن در تهران – تشریفینو

امکان انتخاب دیزاین سفره عقد بر اساس سلیقه خود، دیزاین، گلآرایی ، شمع آرایی سالن عقد، امکان پذیرایی شام یا ناهار از میهمانان شما و همچنین ارائه خدمات عکاسی و فیلبرداری حرفهای از این لحظه باشکوه فراهم سالن عقد هرمس میباشد. ما در دفتر ازدواج خاطره در شرق تهران واقع در تهرانپارس محیطی را فراهم کردهایم که مراسم و خطبه عقد مطابق میل و سلیقه و دیدگاه شما به هر دو زبان عربی و فارسی جاری شود.

ما در سالن عقد خاطره تصمیم داریم خاطرهانگیزترین لحظه زندگی شمارا برای همیشه جاودانه کنیم. لذا این شمایید که تصمیم میگیرید سفره عقد شما چگونه سالن عقد اسپرلوس باشد. سفره عقد در سالن عقد روف گاردن چگونه است؟ سفره عقد شیک تنها سفره عقدی نیست که در آنهمه وسایلی که چیده شده زیبا باشند بلکه سفره عقدی شیک است که از همه لحاظ شیک و بهترین باشد.

حتّی اگر خانم بگوید مهریه نمی خواهد، باز هم عقد صحیح نیست. یک محضر عقد منحصر به فرد علاوه بر ساختن یک شب رویایی برای عروس و داماد، باعث میشود تا باب آشنایی خانواده ها در فضایی دلنشین باز شود و اولین دیدار آنها به گونه ای زیبا انجام بگیرد. سالن عقد ما در تهرانپارس به لبخند رضایت شما در سالیان آینده نیز میاندیشد. همچنین برای سرو غذا نیز فضای مناسبی درنظر گرفته شدهاست. آنقدر باتجربه باشند که بدانند چهکاری و به چه نحوی انجام شود تا عروس و داماد را در آن لحظه خوشحال نموده و برای بقیه عمر از سالن عقد و مراسم خود راضی بمانند.

سالن عقد خاطره همان دفتر ازدواجی است که از صمیم قلب و صمیمانه برای زوجبن دعای خیر میکند و محیط را چنان پر از آرامش و صلح و دوستی میکند که قلبهای آرام و عاشق شما آرام تر و عاشق تر و شادتر باشد. میدانیم باید چنان سفره عقدی داشته باشیم که زیبایی بصری آن روح و روان شما و مدعوین شمارا به آرامش و نشاط برساند.

ایندکسر