دستگاه اکسیژن ساز چیست؟

دستگاه بایستی در محیطی استفاده شود که جریان هوا داشته باشد چون برای ایجاد جریان اکسیژن نیاز به هوای گوشه و کنار است. در فلومتر یک توپ ریز قرمز رنگ رنگ وجود داراست که هنگام چرخاندن شیر باید توجه شود جریان اکسیژن به همین توپ نرسد. بسته به دسته دستگاه، از ۲ تا ۵ ساعت قابلیت استعمال از آن با باتری وجود دارد که به جهت مصرف کاهش باتری، ساخت اکسیژن در آنها عمدتا به شکل منقطع شکل می گیرد. چون اکسیژن قابل اشتعال می باشد و احتمال آتش سوزی در نزدیکی همین اسباب و اثاث وجود دارد. این فیلتر قابل شست و شو می باشد و هفته ای یکبار نیاز به شست و شو کلیدی آب بدون مواد شوینده دارد. • دسته دیگر اکسیژن ساز قابل حمل یا به اصطلاح اکسیژن ساز پرتابل می باشند که جهت استعمال بیماران در بیرون از منزل در ظرفیت های ۲ و ۳و ۵ لیتر در دقیقه تولید و عرضه می گردند که اکثراً اکسیژن آیتم نیاز بیماران را به رخ سیستم Impuls ایجاد می کنند. بایستی دقت شود که میزان لیتر بر دقیقه زمان پر‌نور بودن دستگاه صفر نباشد. حداکثر و دست کم لیتر ساخت شده بوسیله دستگاه دارای استفاده از فلومتر آن تنظیم می شود. 1. یک شلنگ نخ نما از محصول سیلیکون که دستگاه را به ماسک متصل می نماید و لازم هست ترک آن هر هفته با استعمال از یک جسم تیز تمیز و جرمگیری شود. محیط زئولیت: این محفظه که یک سیلندر است از گرانول های زئولیت لبریز شده هست و حساس به کارگیری از نوسانات جذب سطحی، اکسیژن را از نیتروژن و بقیه گازها جدا می دستگاه اکسیژن ساز بهامین طب کند. همچنین هوای محل ورود را به سیلندر های زئولیت می رساند و از سمت دیگر نیتروژن را از سیلندر و دستگاه خارج می کند. تنفس اکسیژن خالص توسط ورزشکاران سبب ساز ارتقاء انرژی آنان شده و در انتهای رقابت های ورزشی و یا تمرین های سخت، این دستگاه به ریکاوری ورزشکاران یاری شایانی می کند. فیلتر خروجی دستگاه: این فیلتر که در بخش خروجی دستگاه قرار دارد باکتری ها را از اکسیزن انقطاع کرده و اکسیژن سالم و پاک را از دستگاه خارج می کند. OP: کلیدی لامپ سبز مشخص می شود و نشان می دهد دستگاه واضح شده و صحیح عمل می کند. LP: لامپ رنگ زرد نشان دهنده آن هست و فشار هوای ذیل را نشان می دهد. اما در نصیب پایین آن چرخ هایی تعبیه شده می باشد که در شکل لزوم دستگاه اهمیت آن ها حرکت دیتا می شود. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد دستگاه اکسیژن ساز 600 لیتری بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.