دانستني هاي جالب در مورد كفش

از سال 1910 هم كه تجارت جهاني شكل گرفت و كشتي ها و هواپيماها محموله ها را از اين سر دنيا به آن طرف مي بردند، فرهنگ و تمدن كفش دنيا نيز درهم و برهم شد و كفشها شكل بين المللي به خود گرفتند. وي درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن تن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش ميباشد ولی كفشهاي پاشنه بلند باعث انتقال بيشتر وزن به جلوي پا شده و توصيه ميشود كه به مدت طولاني درطول روز استفاده نشود. وى درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن بدن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش میباشد ولی كفش هاى پاشنه بلند منجر انتقال بيشتر وزن به جلوى پا شده و توصيه مى شود كه به مدت طولانى درطول روز استفاده نشود. وي حیاتی بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتيهاي كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در جمع تنها % بسيار كمي از كفشها استاندارد میباشند و غالبا از حیث جنس، مدل، قرارگيري پاشنه ونحوه توزيع وزن مناسب نيستند ولی متاسفانه بيشتر مردمان از كفشهاي روتين استفاده ميكنند. هنوز نیز در خيلي از كشورها مردمان به دليل گرمي هوا، پابرهنه خط مش مي روند، مانند هندي ها، بنگال ها يا مردمان اوگاندا. سپس از آن، مردمان كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و کلیه كفشها از نظر ارتفاع يك شكل شد. تكرار اين حركات باعث مى شود تا ورمى كه در قسمت هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. كفش هاى چرمى مطلوب ترين محصول كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. ولی كفش هايى كه متاع آن ها صد % پلاستيك است باعث ايجاد عرق در پا شده و اهمیت جلوگيرى ازجريان هوا زمينه پیدایش اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى مهیا مى شود. رضا احمدوند که 5 سالی است در زمینه تولید کار می نماید درباره اینکه عصر احیا و برگشت واحدهای صنعتی چه میزان است، به «ایران» گفت: «واحدهای صنعتی که طی سال های گذشته، جراحت دیدند و درحال حاضر مهم کمترین گنجایش ایجاد در حالا فعالیت هستند برای آنکه بتوانند به موقعیت اول خود بازگردند و مجدد دستکم برای نیمی از گنجایش تولید خود فعالیت کنند، دو سال زمان نیاز کفش اسپرت پسرانه نوزاد دارند. طی مدت یاد شده و در راستای حمایت از واحدهای صادراتی 158 واحد به بانکها معرفی شده که طی همین مدت 30031.1 میلیارد ریال به آن ها پرداخت شده می باشد .این در حالی هست که نیاز همین واحدها در حدود 36802.3 میلیارد ریال بوده است.