جک سقفی – عمران مدرن

این متاع در بنا هایی به فعالیت می رود که نیاز به آب بندی داشته باشند و کارایی آن به این صورت است که در وسط دیوارهای بتنی بنا های آبی قرار می گیرد و به وسیله دو بولت تمام رزوه مهار میگردد و مانع عبور آب از حفره های ایجاد شده می گردد. روی لوله نری رخنه هایی برای تهیه و تنظیم طول تولید می شود همین سوراخ ها با پین فنردار و در مسافت های معلوم و منظم ۱۰ سانتی متری قرار می گیرند که اهمیت پیچ و مهره های موجود بر روی مادگی و مهم استعمال از گوه و اشکال رزوه محکم بهم وصل می شوند. دست اندرکاران زیادی از جمله جنس لوله داربست، وزن لوله که وابسته به ضخامت و سایز لوله می باشد، سایز لوله که قطر داخلی و قطر خارجی لوله را گزینش میکند و همینطور ضخامت لوله که طبق معمول در بین ۲ تا ۲ میلیمتر می باشد، بر روی بها لوله داربست تاثیر گذار هستند. به طور معمول، همین مشکلی نیست، چون دیوار باربر اصلی احتمالاً روی یک تیر زیرین یا این که بنا پایه تحت کف ساخته شده است؛ اما در موارد نادر، ممکن می باشد نیاز به اضافه کردن نوعی تکیه گاه اضافی در زیر مبنا های جک باشد. تشکیل میگردد. محافظ موجود در جک سقفی اهمیت این سه بخش به مهار قالب مدولار و سازه کمک می کند. در ادامه باید بگویم که لوله های داربستی از نظر وزنی به دو جور سبک و سنگین تقسیمبندی میگردند همینطور لوله ها در دو نوع درزدار و فارغ از درز عرضه می شوند، که لوله های سوای درز کلیدی مقاومت و استحکام بالاتر و در نتیجه ایمنی بیشتری میباشند و طبیعتاً هزینه تولید آنها هم بخش اعظم می باشد. شما می توانید اساسی مراجعه به تارنما مدرن سازان اطلاعات ضروری را در همین راستا به دست آوردن کرده و مبادرت به خرید کردن جنس مورد لحاظ جرثقیل سقفی قیمت کنید. همانطور که خواندید، در بین بولت چدنی، در وسط دیوار قرار می گیرد و بولت ها از دوطرف به آن وصل می شوند. جک های سقفی به استدلال گونه ساختاری که دارا‌هستند از قدرت و مقاومت مهربانی برخوردارهستند از این رو سال ها آیتم به کارگیری قرار می گیرند. چون بار بایستی سوای اینکه جک در گیر خمش گردد، به تراز اتکای زیرین انتقال یابد.