تیونینگ و تقویت خودرو انتخاب های برتر

همینطور دودی نمودن شیشهها نیز موجب جریمه و شاید توقف و جهت دهی خودرو به پارکینگ راهنمایی و رانندگی خواهد شد. تیونینگ اتومبیل به تغییراتی اطلاق میشود که در بدنه ماشین یا این که بخش داخلی و فنی آن اعمال گردیده و به نحوی بدنه را زیباتر ساخته یا این که قوای فنی را ارتقاء میدهد. تیونینگ خودرو به زبان خودمانی یعنی ارتقا دادن خودرو که این افزایش ممکن است تنها در ظاهر خودرو و یا این که مشخصات فنی، داخلی و یا تقویت موتور و یا این که حتی کلیه همین موارد اساسی نیز باشد. در تیونینگ ماشین بخش فنی هم تغییرات به نحوی اعمال میشوند که در غایت به تقویت و افزایش عملکرد موتور میانجامد. این عصر که ممکن میباشد به جای دوره تیونینگ، اصلی نامهای متعدد دیگری نیز به آن اشاره شود، تفاوت چندانی مهم عصر آموزش ریمپ ECU ماشین نداشته و دارای سرفصل های یکسانی کلیدی آن دوره خواهد بود. در شکل عدم رعایت اصول و قواعد تیونینگ خودرو، صدمات قابل توجهی به خودروی شما وارد خواهد شد. تمام این خودروها در در آغاز اهمیت سلول ایمنی تریدیون سیاه و پنل های پلاستیکی سیاه تولید می شدند، آن گاه این خودرو در برابوس(کد رنگ EB۶) بارنگ قرمز تند مجدد رنگ آمیزی شد. محل ورود های کارت در، آلکانترا حساس در چرمی هستند که برگه کیلومتر شمار در آلکانترا با یک پلاک آلومینیومی برابوس در مرکز آن به اکران گذارده شده است. به طور معمول اگزوز و تعداد و اندازه آن، به نوعی به توان موتور و توان آن ربط دیتا میگردد و میدانیم که خودروهای حرفهای در هر دو سمت چپ و راست عقب خود اگزوز دارند و در مواقعی ممکن می باشد تعداد تمام سر اگزوزها در هر طرف به سه یا این که چهار سر اگزوز هم برسد. به علاوه تغییر طول اتومبیل به رخ محسوس هم بر خلاف قوانین است. به طور مثال ردوبدل کاپوت، گلگیر و صندوق عقب اهمیت مدل فیبر کربنی، وزن اتومبیل حدود 27.2 تا 63.5 کیلوگرم کمتر مییابد. اغلب افراد صندوق عقب ماشینشان را حساس وسایل زیادی پُر مینمایند که به طور معمول روزانه به آن‌ها نیاز ندارند. به جز تغییر‌و تحول رنگ بدنه ماشین مخالف قوانین می باشد و هر خودرویی باید به طور کامل در رنگ کلیدی آن باشد. مدل مرسدس-بنز ۱۳۰ که نخستین خودرویی بود، که بنز اساسی موتور عقب ایجاد مینمود و دیگری مرسدس بنز ۵۰۰کا بود. در همین مطلب به باز‌نگری راهکارهای ارتقا اقتدار موتور پرداختیم تا علاقمندان به تیونینگ اتومبیل دید روشنی به این مبحث داشته باشند. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از وب وب سایت شخصی ، شما ممکن است می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید