در این راستا تمامی موارد مهم زندگی زوج از جمله حضانت فرزندان، نفقه، مهریه و یا حتی جهیزیه نیز می تواند به صورت کاملا تفاهمی تعیین تکلیف شود. تمامی مسائلی که زن وشوهر بر سر آن به تفاهم رسیده باشند، برای دادگاه محترم و با ارزش است.

شرایط طلاق توافقی به چه صورت است؟

تمامی شرایط و قوانین به تفاهم رسیده توسط زوجین، به واسطه وکیل قانونی و یا خود زن و شوهر به دادگاه مربوطه ارائه می شود. به این منظور اطلاعات زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق ثبت می شود و بر اساس تعداد مراجعین، اقدام به نوبت دهی می شود. در این زمان یک نوبت مشاوره برای متقاضیان رزرو می شود که لازم است در زمان نوبت تعیین شده در مرکز مشاوره حاضر شد.

پس از دریافت گواهی مشاوره، با تحویل آن به دفاتر خدمات قضایی درخواست متقاضی ثبت شده و در نهایت پرونده تکمیلی به شعبه مورد نظر ارسال می شود تا نتیجه نهایی آن در موعد مقرر به زوجین اعلام گردد.

آشنایی با مراحل طلاق توافقی

  1. انجام مشاوره: اولین مرحله از اجرای طلاق توافقی، انجام مشاوره پس از ثبت درخواست طلاق در سامانه است. برای این منظور چند جلسه در بازه های زمانی مشخص برای متقاضیان رزرو شده و پس از گذراندن این جلسات، گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می شود.
  2. تحویل فرم درخواست: در مرحله بعد لازم است مدارک زوجین به همراه فرم درخواستی آن ها به دادگاه تحویل داده شود.
  3. تعیین زمان دادرسی: پس از درخواست طلاق توافقی و تحویل آن به دادگاه باید در انتظار تعیین وقت دادگاه ماند. معمولا اطلاع رسانی به طرفین توسط ارسال پیامک و یا ابلاغ های الکترونیکی انجام می شود.
  4. حضور در جلسه شعبه دادگاه: برای انجام مراحل قانونی دادگاه، باید در موعد مقرر در دادگاه حاضر شد. البته این کار را می توان به وکیل قانونی واگذار کرد.
  5. مشاوره در دادگاه: در این مرحله جلسات متعددی برای زوجین برگزار می شود که در درجه اول سعی در حل مشکلات و ایجاد سازش میان آن ها است. اما در صورت حاصل نشدن توافق، یک گواهی تحت عنوان عدم امکان سازش تکمیل و به دادگاه تحویل داده می شود.
  6. مشخص شدن باردار بودن یا نبودن زوجه: برای تایید این ادعا نیاز به انجام یک سری آزمایشات بارداری برای زوجه خواهد بود. نتیجه آزمایش به همراه مهر پزشکی قانونی باید ضمیمه پرونده شود. البته اقرار زوجین بر وجود فرزند نیز کافی خواهد بود.
  7. حضور در دادگاه: پس از انجام جلسات مشاوره و ارائه گواهی عدم بارداری زوجه، دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم سازش می نماید.
  8. حضور در دفتر طلاق: پس از انجام تمامی مراحل قانونی در دادگاه توسط زوجین، به مدت 3 ماه فرصت داده می شود تا با ارائه مدارک لازم به دفاتر ثبت طلاق مراجعه شود.