اخبار فوتبال ایران و جهان

وقتی تلویزیون بازی فوتبال پخش میکند، هیچ چیز حتی تلاقی آن حساس وقت خبر یا این که اوقات فقاهتی و قدسی موجب جدا گزارش و مانع پخش آن نمی شود. ولی واقعه افتاده هست که در رادیو و تلویزیون مسابقه آخرین کشتی یا این که والیبال پخش می شده هست که یک یا دو دقیقه مانده به اتمام مسابقه برنامه انقطاع شده و به جای آن اطلاع رسانی تجارتی یا صداهایی شبیه ترانه پخش کرده اند و پروا نداشته اند که صدها هزار یا این که میلیونها تماشاگر تا چه ترازو از این بی ذوقی و بی باکی و تحکّم غمگین می شوند و در برابر آگهی بازرگانی یا هر چیز دیگر که پخش می شود عکس العمل های منفی نشان می دهند. پس رعایت علاقه و اعتنا مردمان آن اهمیتی که طبق معمول می پندارند، ندارد و تبعیض فی مابین ورزشهایی که اسم بردیم نشانه آن است که رخنه فوتبال از جای دیگر هست خیر به ملاحظه علاقه ای که مردمان به آن دارند. در این نسبت نیکی فوتبال از تلویزیون بی نیاز بود و نیکی تلویزیون میتوانست و میتواند از فوتبال چشم بپوشد. ولی زمانی به فوتبال می اندیشم می بینم که این بازی، بازی تجاوز و دفاع، اعمال قهر و پیروی از قانون، بیرحمی و جوانمردی، سرکشی و اطاعت، بضاعت و توان و ناتوانی، خنده و شیون و شعف و غم است. فوتبال کتاب داستان و شعر خوب نمی باشد ولی نمی اقتدار و نباید گفت: مانند بهترین اطلاع رسانی های تبلیغاتی، شعر بی مضمون‌ و یاوه است. البته درصورتیکه مردم به فوتبال عشق و علاقه نداشتند نمی توانستیم از حیاتی و شأن آن در روزگار کنونی بگوئیم ولی این علاقه به جایگاهی که فوتبال در زندگی ما داراست گشوده می گردد. من فعلاً نمی گویم که همین تمنی، تمنای محال است. حتی بسکتبال و تنیس که در بازار جهانی پول و تبلیغات جایگاهی دارند، سهم شان در خبر روزنامه و رادیو وتلویزیون اندک و کم است. بدین ترتیب رأی، فوتبال کارگشای جهانی میباشد که میان دوستی و نبرد و آزادی و قهر و صلح و کین توزی بسر می موفقیت و تمنی داراست که به مدد فرهنگ از همین اوضاع و احوال خارج شود. عادل فردوسی پور در گفتگو اصلی برنامه تی وی پلاس درباره گزارش جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: ترجیح می دهم فعلاً به سکوتم ادامه دهم تا ببینیم چه می شود. تا آنجا که رادیو و تلویزیون و روزنامه های آمریکا هم در بخش خبر ها ورزشی کل یا بیشتر صفحه ها و وقت خبر ورزشی را به فوتبال اختصاص میدهند. پس به جهت این‌که جایگاه و حیاتی فوتبال را بشناسیم می بایست بیندیشیم و تحقیق کنیم که چرا فوتبال تا همین اندازه گزینه عشق و علاقه مردم در سراسر دنیا است. دنیایاقتصاد: در شرایطی که خیلیها سراغ علی خالو را میگیرند، این اسطوره کشورمان بار دیگر تاکید کرد ممنوعالکار وجود ندارد و بنا به میل خودش از فوتبال حاشیه گرفته است. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت اخبار فوتبال جمهوری اسلامی ایران و جهان.