آشنایی با تعمیر برج خنک کننده

این جور برج کاهش انرژی مصرف میکند، کمتر رسوب و خوردگی ساخت می کند و عملکرد لطف در فصول سرد سال دارد. اما به هیچ وجه از اسید برای شستن آن به کار گیری نکنید زیرا غالبا صافی از کالا گالوانیزه ساخته می شود و استفاده از اسید موجب خوردگی آن خواهد شد. به عبارتی دیگر اجزای داخلی برجهای مکعبی و مدور نیز کلیدی یکدیگر تفاوت زیادی دارند. آیا می دانید رسوب زدایی و شستشوی پکینگها در کارکرد درست قطعات داخلی تاثیر فراوانی می گذارد؟ رسوب و گرفتگی در نازل باعث مسدود شدن مسیر خروجی آب ورودی به کولینگتاور میگردد. پس از خدمت دستگاه مطمئن گردید تجهیزات به صورت بنیادی در جای خویش مونتاژ شده باشند. دلیل این امر، ناخالصیها و املاح موجود در آب است. دستگاههای تولید آب سوای املاح خاموش شوند. در حالتی‌که بعد از آن از روشن نمودن صدای غیرطبیعی شنیدید و یا این که کارایی برج اختلال پیدا کرده بود، بلافاصله دستگاه را خاموش مرده و عیب یابی کنید. چنانچه پس از پر‌نور شدن کولینگ تاور صداهای ناهنجار به گوش رسید به شتاب دستگاه را خاموش کرده و مجددا به تکنسین اطلاع و آن برج خنک کننده دست دوم را بررسی کنید. هر دستگاهی در موقعیت خاموش همین امکان را می دهد که به راحتی به بخشهای متعدد آن دسترسی پیدا کرده و بتوان قطعات مختلف آن را انقطاع کرد؛ پس اطمینان حاصل کنید دستگاه به طور کامل خاموش است(برق پمپها و فن خاموش باشد). از مزایای به کار گیری از برج خنک کننده می توان به تولید آسان و انبوه، قابل دسترس بودن، کمتر مصرف انرژی، سرد نمودن آب در حجم بالا و هزینهی ناچیز اشاره کرد. برای تعمیر برج خنک کننده، صد رد صد از نیروی ماهر، کارشناس و باتجربه به کار گیری کنید؛ چون فعالیت فراوان حساسی می باشد و به مهارت زیادی احتیاج دارد. صرفا این نکته را در نظر داشته باشید که رعایت نکات ایمنی در کار فراوان حیاتی می باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط مهم محلول ضد رسوب برج خنک کننده وب وبسایت خویش باشید.